Govinda Dasa Kaviraja – Bhajans

Adha Adha Anga Milala
Aha Ki Dekhi Go Badai
Aichana Bacana Kahala
Aju Nava Syama Vinodini
Aju Sacinandana Nava Abhiseka
Aju Vipine Yaota Kana
Ancare Mukha Sasi Goya
Bajata Ghana Ghana Benu
Bhajahu Re Mana Sri Nanda-nandana
Bhule Bhule Re Dohara Rupe
Campaka Dama Heri Murachi Rahu Madhava
Catura Siromani Kana
Cikana Kala Galaya Mala
Dekha Radha Madhava Meli
Dekhalu Gaurangacandra Vibhora
Dhala Dhala Kanca Angera Labhani
Dhani Dhani Aparupa Rasa Bihari
Duhu Jana Aola Kunjaka Maha
E Dhani Ancare Badana Jhampana
E Dhani Mohe Na Karu Aru Chanda
Ei Ta Vrndavana Pathe
Gaganahi Nimagana Dinamani Kanti
Gahana Birahaka Lagi
Girivara Kandare Sundara Syama
Go Rakha Jagai Singa Dhvani
Gotha Bijayi Braja Raja Kisora
Guru Duru Banca Ujorala Canda
Guru Jana Nayana Bidhuntuda
Heraite Syamara Canda
Iha Madhu Yamini Maha
Jaya Jaga Tarana Karana Dhama
Jaya Jaya Jaga Jana Locana Phanda
Jaya Jaya Sri Sri Nivasa Guna Dhama
Jaya Jaya Yadu Kula Jalanidhi Candra
Jaya Re Jaya Re Jaya Thakura Narottama
Jaya Sacinandana Tribhuvana Vandana
Job Koru Kheli Ali Saiya Bala
Kaliya Damana Dina Naha
Kanane Sabahu Kusuma Parakasa
Kancana Yuthi Kusuma Lai Gori
Kanu Katha Suni Gadagada Bhasa
Khelata Phagu Vrndavana Candra
Ki Ye Suni Sudhamaya Muralira Rava

Kunda Kusume Karu
Madhava Dhairaya Na Kara Gamane
Madhava Ki Kahaba Daiba Bipaka
Madhava No Abicara Kula Rama
Madhava Tohe Ki Sikhayaba Ana
Mandira Bahira Kathina Kapata
Marakata Darapana Barana Ujora
Maribo Maribo Sakhi Niscoy Maribo
Mudita Nayane Hiya Bhuja Yuga Capi
Nahi Uthala Donhe Kunthaka Tira
Nanda Nandana Candra Candana
Nanda Nandana Sange Sohana
Nava Ghana Kanana Sohana Kunja
Nilacale Banakacala Gora
Pekhalu Gauracandra Nata Raja
Piriti Murati Adhideva
Prana Priya Dukha Suni Saci Mukhi
Prema Aguni Manahi Guni Guni
Rai He Aba Tejaha Mana
Rasabati Radha Rasamayi Kana
Rtu Pati Biharati Nagara Syama
Sajala Jalada Anga Manohara
Sajali Syama Vinodini Radhe
Sajani Aba Ki Korobi Upadesa
Sajani Eta Dina Bangala Dwandwa
Sajani Kanu Se Baraja Bhujanga
Sajani Ko Kahe Kama Ananga
Sajani Pekhalu Baraja Kisora
Sajani Yaite Pekhalu Kana
Sakhi Gana Meli Ye Karala
Sarada Canda Pavana Manda
Saye Kiba Sei Nayana Cahani
So Bahu Ballabha Sahaje-i Bhora
Suna Suna E Sakhi Nivedana Toya
Suna Vrsabhanu Nandini Rai
Sundara Syamara Anga
Sundari Aparupa Dekhala Aja
Sundari Hari Abhisarika Lagi
Sundari Sambaru Kutila Kanthaka
Sundari Tuhu Badi Hrdaya Pasana
Sundari Turitahim Karaha Payana
Sundari Tuya Lagi Sambadala Kana