Category Archives: Bhajans

Vrindavana Dasa Thakura – Bhajans

Abanika Majhe Dekha Dona Bhai
Antara Nitai Bahire Nitai
Are Bhai Nitai Amar Doyara Avadhi
Gaurangera Rupa
Jaya Jaya Nityananda Rohini Kumara
Jivera Bhagye Avani Aila Gaurahari
Madana Mohana Tanu Gauranga Sundara
Nace Nace Nitai Gaur Guna Maniya
Nityanandastakam
Pulake Carita Gaya Sukhe Gadagadi Yaya
Sahasra Sahasra Kane Loliya Loliya Pade Mukhe
Sri Hari Vasare Hari Kirtana Vidhana
Suno Radhe Ei Rasa
Vimala Hema Jini Tanu Anupama Re

Visvanatha Cakravarti Thakura – Bhajans

Gangeya Campeya
Anuraga Valli
Dana Nirvartana Kundastakam
Gokulananda Govinda Devastakam
Gopaladevastakam
Gopinatha Devastakam
Govardhanastakam
Govinda Devastakam
Jagan Mohanastakam
Krsna Kundastakam
Lokanatha Prabhu Varastakam
Madana Gopaladevastakam
Mahaprabhorastaka
Mangala Aarti
Na Yoga Siddhir Na Mamastu
Nandisvarastakam
Narottama Prabhorastakam
Rupa Cintamani
Sacinandana Vijayastakam
Sriman Mahaprabhor Asta Kaliya Lila Smarana Mangala Stotram
Svapna Vilasamrtastakam
Svayam Bhagavattvastakam

Rupa Goswami – Bhajans

Putram Udaram Asuta Yasoda
Ananda Candrikakhyam Radha Dasa Nama Stotram
Anandakhya Stotra
Anga Syamalima Chatabhir
Ati Ciram Ajani Rajanir
Avajnaya Bhartur Maha Ghora
Bhaja Sakhi Ballava Raja
Bhamini Prccha Na Varam Varam
Bhratur Antakasya Pattane(Sri Sri Yamunastakam)
Cancala Munca Patancala
Catu Puspanjali
Citra Kavitva
Deva Hare Bhava Karunya Sali
Duti Vidurya Komala Kathanam
Dvitiya Govardhanastakam
Dvitiya Kunja Vihary Astaka
Dvitiya Sri Caitanyastakam
Gandharva Samprarthanastakam
Gatha Chandah Stava
Gokula Mangala Vamsi
Hari Kusuma Stavakam
Harim Abhisara Sundari Sitavesa
Iha Na Hi Sankuca
Jaya Jaya Bhanusuta Tata
Jaya Jaya Jaya Gunjavali Mandita
Jaya Jaya Marakata Kandala Sundara
Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara
Jaya Jaya Vallava Raja Kumar
Jhamajjham Iti Varsati
Kalahantarita
Kapatam Idam Tava Vindati
Karpanya Panjika Stotra
Kesavastakam
Krsna Deva Bhavantam Vande
Lalitastakam
Lilamrtakhya Nama Dasaka
Madhava Parihara Me Patam
Madhava Parihara Patima Tarangam
Madhuripur Adya Vasante
Mathura Stava
Mukunda Muktavali
Mukundastakam

 

Nama Yugastakam
Namastakam
Nikhila Kala Sampadi
Pranama Pranaya Stava
Prarthana Paddhatih
Prathama Caitanyastaka
Prathama Govardhanastakam
Prathama Sri Kunjaviharyastakam
Premendu Sagarakhya Sri Krsna Namastottara Sata
Priya Sakhi Keli Paricchada Punjam
Prosita Preyasi
Radha Sakhi Jala Kelisu
Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite
Radhe Kalaya Hrdayam Anukulam
Radhe Nigada Nijam Gada Mulam
Radhe Nija Kunda Payasi
Radhe Pathi Munca Bhuri
Radhikastakam
Rtu Rajarpita Tosa Tarangam
Sadhina Bhartrika
Sakhe Kalaya Gauram Udaram
Sarada Sasadhara
Srastam Srastam Udanicayanty
Sri Harinadya Ne Lebhe
Sri Prema Sudha Sattrakhya Sri Vrndavanesvari Namastottara Sata Nama Stotra
Sundari Madhavam Avakalayalam
Sundari Pasya Milati Vanamali
Sundari Sadhvi Tvam
Sunur Adbhuta Sundaro Jani
Svapne Sakhi Punar Adya Mukundam
Tribhangi Cchandah Stava
Tritiya Caitanyastaka
Utkalika Vallari
Vanyasrita Murarih Kanyah
Varaya Madhava Muda
Varaya Turnam Imam
Viharati Saha Radhikaya Rangi
Vilasati Dolopari Vanamali
Viracaya Mayi Dandam
Vraja Nava Yuva Rajastakam
Vraja Navina Yuva Dvandvastastakam
Vrndavanastakam

 

Raghunatha Dasa Goswami – Bhajans

Abhista Prarthanastaka
Abhista Sucanam
Gauranga Stava Kalpa Vrksa
Gopala Raja Stotra
Govardhana Vasa Prarthana Dasaka
Govardhanasraya Dasakam
Grantha Kartuh Prarthana
Madana Gopala Stotra
Manah Siksa
Mukundastakam
Nava Yuva Dvandva Didrksastaka
Navastakam
Prarthanamrta Stotra
Prarthanasraya Caturdasaka
Prema Purabhidha Stotra
Premambhoja Maranda Stava Raja
Radha Kundastakam
Radhika Astottarasata Nama Stotram
Radhikastakam
Raghunatha Dasa Gosvaminah Prarthana
Sacisunvastakam
Sankalpa Prakasa Stotra
Sva Niyama Dasakam
Utkantha Dasaka
Vilapa Kusumanjali

Narottama Dasa Thakura – Bhajans

Aji Rase Badara Nice
Ana Katha Ana Vyatha
Ana Katha Na Bolibo
Anya Abhilasa Chadi
Are Bhai Bhaja Mora Gauranga Carana
Aruna Kamala Dale
Dhana Mora Nityanand
Ei baro Karuna Koro
Ei Nava Dasa Bali
Gauranga Bolite Habe
Gauranga Karuna Koro
Gaurangera Duti Pada
Gora Pahun
Gora Panhu
Govardhana Giri Vare
Ha Ha Prabhu Lokanatha
Hari Haraye Namah
Hari Hari Ar Ki Emona Das Haba
Hari Hari Ar Ki Emona Dasa
Hari Hari Bifale
Hari Hari Boro Sela Marame
Hari Hari Hena Dina Hoibe
Hari Hari Kabe Mora Haibe Su Dina
Hari Hari Kabe More Hoibe Su-Dine
Hari Hari Kabe More Hoibe Sudina
Hari Hari Ki Mora Karama Anurata
Hari Hari Ki Mora Karama Gati Manda
Hari Hari Krpa Kori Rakho
Jaya Jaya Sri Krsna Caitanya Nityananda

Je Anilo Prem Dhana
Kadamba Tarura Dala
Ki Rupe Paiba Seva
Kusumita Vrndavane Nacata Sikhi Gane
Mrgamada Candana Kore Kori Sakhigana
Nitai Pada Kamala
Prabhu He Ei Bar Koroho Karuna
Pranesvara Nivedana Ei Jana Kore
Pranesvari Ei Bara Karuna Koro More
Radha Krishna Prana Mora
Radha Krsna Koro Dhyana
Radha Krsna Nivedana Ei Jana Kore
Radha Krsna Sevon Mui
Ragera Bhajana Patha
Sri Guru Caran Padma
Sri Krishna Caitanya Doya Koro More
Sri Krsna Caitanya Prabhu Doya Koro More
Sri Rupa Manjari Pada
Sri Rupa Manjari Pada Sei Mora Sampada
Sri Rupa Pascate Ami Rahiba
Suniyachi Sadhu Mukhe
Suniyachi Sadhu Mukhe Bole
Thakura Vaishnava Gana
Thakura Vaisnava Pada
Tumi To Doyara Sindhu
Vacanera Agocara
Vrindavan Ramyasthan
Yugala Carana Priti