Narottama Dasa Thakura – Bhajans

Aji Rase Badara Nice
Ana Katha Ana Vyatha
Ana Katha Na Bolibo
Anya Abhilasa Chadi
Are Bhai Bhaja Mora Gauranga Carana
Aruna Kamala Dale
Dhana Mora Nityanand
Ei baro Karuna Koro
Ei Nava Dasa Bali
Gauranga Bolite Habe
Gauranga Karuna Koro
Gaurangera Duti Pada
Gora Pahun
Gora Panhu
Govardhana Giri Vare
Ha Ha Prabhu Lokanatha
Hari Haraye Namah
Hari Hari Ar Ki Emona Das Haba
Hari Hari Ar Ki Emona Dasa
Hari Hari Bifale
Hari Hari Boro Sela Marame
Hari Hari Hena Dina Hoibe
Hari Hari Kabe Mora Haibe Su Dina
Hari Hari Kabe More Hoibe Su-Dine
Hari Hari Kabe More Hoibe Sudina
Hari Hari Ki Mora Karama Anurata
Hari Hari Ki Mora Karama Gati Manda
Hari Hari Krpa Kori Rakho
Jaya Jaya Sri Krsna Caitanya Nityananda

Je Anilo Prem Dhana
Kadamba Tarura Dala
Ki Rupe Paiba Seva
Kusumita Vrndavane Nacata Sikhi Gane
Mrgamada Candana Kore Kori Sakhigana
Nitai Pada Kamala
Prabhu He Ei Bar Koroho Karuna
Pranesvara Nivedana Ei Jana Kore
Pranesvari Ei Bara Karuna Koro More
Radha Krishna Prana Mora
Radha Krsna Koro Dhyana
Radha Krsna Nivedana Ei Jana Kore
Radha Krsna Sevon Mui
Ragera Bhajana Patha
Sri Guru Caran Padma
Sri Krishna Caitanya Doya Koro More
Sri Krsna Caitanya Prabhu Doya Koro More
Sri Rupa Manjari Pada
Sri Rupa Manjari Pada Sei Mora Sampada
Sri Rupa Pascate Ami Rahiba
Suniyachi Sadhu Mukhe
Suniyachi Sadhu Mukhe Bole
Thakura Vaishnava Gana
Thakura Vaisnava Pada
Tumi To Doyara Sindhu
Vacanera Agocara
Vrindavan Ramyasthan
Yugala Carana Priti